Adaptacja, czyli przystosowanie polega na tym, że zmiana w otoczeniu prowadzi do zmian w wewnętrznym środowisku żywego organizmu. 

     Środowisko wewnętrzne żywych organizmów cechuje równowaga życiowa zwana homeostazą. W wyniku bodźców z otoczenia równowaga ta może ulec zaburzeniu. Organizm dąży do przywrócenia homeostazy. Jednak gdy bodźce z zewnątrz są wystarczająco silne następuje ustalenie innego wyższego punktu równowagi. Organizm nabywa wówczas cechy adaptacyjne. Cechy adaptacyjne i wyższy pułap homeostazy umożliwiają organizmom sprawniejsze przeciwstawianie się kolejnym podobnym bodźcom płynącym ze środowiska.

     W sporcie bodźce środowiskowe imituje wysiłek fizyczny. Typowymi cechami adaptacyjnymi są np. duża masa mięśniowa i wysoka wydolność tlenowa. Sportową formę, czyli wysoki stopień wytrenowania należy utożsamiać z utrwalonym wysoko punktem równowagi życiowej.

     W trakcie przebiegu procesów adaptacyjnych organizm traci bezustannie elementy ciała. Aby mogła przebiegać adaptacja elementy te musi nie tylko odbudowywać ale i nadbudowywać. Nadbudowa zużywanych elementów, zwana też nadkompensacją jest bezwzględnym warunkiem adaptacji. Substancje niezbędne do nadkompensacji dostarczamy organizmowi wraz z pożywieniem. Prawidłowe żywienie, to obok metodyki treningu najistotniejszy element kształtujący sportową formę. 
      
     Kształtowanie sportowej formy to wyjątkowo burzliwy proces adaptacyjny. Zarówno zużycie jak i nadbudowa elementów ciała jest tutaj wyjątkowo wysoka. Tak więc zapotrzebowanie na substancje pokarmowe jest w tym przypadku niebywale wzmożone. Dowiedziono, że w sporcie wyczynowym zapotrzebowania tego nie da się zabezpieczyć jedynie z pożywieniem powszednich produktów spożywczych. Dla potrzeb sportu stworzono więc tzw. żywność specjalną, czyli odżywki i suplementy. Dzięki tym preparatom w pełni zabezpieczyć można wzmożone zapotrzebowanie organizmu sportowca na wszystkie składniki pokarmowe.

     Żywienie z udziałem żywności specjalnej nazywane jest wspomaganiem. Sama żywność specjalna stosowana w sporcie często określana bywa mianem środków wspomagających. Środki wspomagające należy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • substytuty (zamienniki) żywności, czyli odżywki
  • preparaty uzupełniające, czyli suplementy

 

 

[Strona Główna][Firma][Nasza Oferta][Dla Kobiet][Sklep]
[MLO w Druku][Linki][Kontakt]